บทความที่ได้รับความนิยม

27 มิถุนายน 2553

พลังแห่งรักและสรรเสริญ

องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย เหล่าข้าพระองค์รักและสรรเสริญพระองค์ พระองค์ทรงเป็นความปีติชื่นบาน และ เป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ ของข้าพระองค์ทั้งหลาย

โปรดจำไว้เสมอว่า ความรักทรงไว้ซึ่งพลังอันอานุภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้
มิใช่ที่ท่านรักองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น หรือ
รักคนเพียงสองสามคนที่ท่านสนิทชิดเชื้อเท่านั้น
แต่ท่านจงรักมวลชน รักทุกคน
ทั้งที่เป็นคนบาป หรือ
หญิงแพศยา
เกย์ หรือ
เลสเบี้ยน
คนที่คิดตรงกันข้ามกับท่าน หรือ
คนเสพยาเสพติด คนจรจัดข้างถนน
ท่านจงรักคนเหล่านี้

ความรักเป็นอาวุธชนิดเดียวที่สามารถขับไล่ความบาปออกไปได้
จงขับไล่ความบาปออกไปด้วยความรัก
จงขับไล่ความกลัว
ความสิ้นหวัง
ความรู้สึกตกต่ำ
ความรู้สึกล้มเหลวออกไปด้วยการสรรเสริญ

การสรรเสริญเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าท่านได้รับ “พระพร” ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งให้แก่ท่าน
น้อยคนนักที่จะยอมส่งของไปล่วงหน้าก่อนที่ตนจะมั่นใจว่า
ผู้รับได้ชำระค่าสินค้างวดก่อนเรียบร้อยแล้ว
การสรรเสริญเป็นเหมือนเครื่องบ่งบอกถึง
การที่ท่านได้รับพระพรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งให้แก่ท่าน
ดังนั้น สิ่งที่พระองค์ส่งให้ท่าน พระพรที่พระองค์ให้แก่ท่าน
จะเป็นทางที่เปิดออกสำหรับพระองค์ที่จะอวยพระพรท่าน และ
ที่ท่านจะได้รับพระพรที่หลั่งไหลมายังท่านมากยิ่งขึ้น
ด้วยจิตใจที่ขอบพระคุณ

จงเรียนรู้จากเด็กเล็กที่จะกล่าวว่า “ขอบคุณ”
แม้บางครั้งดูจะมิใช่มาจากความรู้สึกที่ขอบคุณอย่างจริงจังนักก็ตาม
ท่านจงกระทำเช่นนี้จนกว่าท่านจะเกิดความซาบซึ้งด้วยความปีติชื่นบาน และ
เกิดความรู้สึกขอบคุณจากจิตใจของท่าน
ที่ออกมาพร้อมกับคำกล่าวขอบพระคุณ

อย่าคาดหวังว่า
ท่านจะต้องรู้ว่าคนอื่นเขาขอบคุณท่านด้วยน้ำใสใจจริงหรือไม่
แต่ท่านจงเดินต่อไปบนวิถีทางที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งอย่างเชื่อฟัง และ
ผลดีจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลาอันควร
ซึ่งจะเป็นความปีติยินดีที่เกิดจากการรดน้ำลงบนความแห้งผาก

โอ จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา
จงให้ความชื่นชมยินดีทอแสงรอบตัวท่านในทุกที่ ทุกเวลา

พระธรรมภาวนา

2โครินธ์ 4:15:
เพราะว่าสิ่งสารพัดนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย เพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนเป็นจำนวนมากขึ้น ก็จะมีการขอบพระคุณมากยิ่งขึ้น เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

ฟิลิปปี 4:4-6
4จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด 5จงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว 6อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น